Εργαστηριο

Υδρογεωλογίας

Ερευνητικά Προγράμματα - Μελέτες

2009

Εκπόνηση υδρογεωλογικής έρευνας των Ιαματικών πηγών Λουτρών Χανόπουλου. 

Υδρογεωλογικές και ραδιολογικές έρευνες καθώς και φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των περιοχών των πηγών Τρύφου, Κρεμαστών, Μουρστιάνου, Κέλοβας, Στάχτης και Μυρτιάς. Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας.

Έρευνα των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων της αποξηραμένης λίμνης Μουριάς με σκοπό τον επαναπλημμυρισμό της. (ΠΕΝΕΔ).

2008 Έλεγχος της ποιότητας των υπόγειων νερών ύδρευσης των πλέον επιδεκτικών σε ρυπάνσεις πυρόπληκτων περιοχών του νομού Ηλείας, Νομαρχία Ηλείας.

Υδρογεωλογική έρευνα περιοχής ιαματικών πηγών λουτρών Κυλλήνης. Δήμος Κάστρου Κυλλήνης.

2007 Διερεύνηση των μηχανισμών ποιοτικής υποβάθμισης των υπόγειων νερών του Νομού Κορινθίας από φυσικές διεργασίες και ανθρωπογενείς δραστηριότητες με χρήση υδροχημικών, ισοτοπικών μεθόδων, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και μοντέλων προσομοίωσης. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ”. 
2006

Διερεύνηση των ιαματικών φυσικών πόρων της περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού (ΠΔΕ-ΠΤΑ).

Δίκτυα Εργαστηρίων. ΥΠΕΧΩΔΕ.

2005 Διερεύνηση της πιθανής υδραυλικής σύνδεσης της καταβόθρας Δρακότρυπα και των πηγών Κακοταρίου με την μέθοδο των ιχνηθετήσεων (ΠΔΕ-ΠΤΑ).
2004 Διερεύνηση των υδροχημικών μηχανισμών ρύπανσης των υπόγειων νερών από υπεραντλήσεις των παράκτιων υδροφόρων οριζόντων της ευρύτερης περιοχής Γαργαλιάνων Μεσσηνίας. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ”.
2003 Έρευνα για τον εντοπισμό νερών κατάλληλων προς ύδρευση των κατοίκων του Δήμου Μεσσήνης. ΔΕΥΑΜ.
2001

Προστασία των υδροφόρων οριζόντων από νιτρορρύπανση αγροτικής προέλευσης. ΥΠΕΧΩΔΕ.

Υδρογεωλογική έρευνα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης Δήμος Μαλλίων.

2000

Υδρογεωλογική έρευνα της περιοχής Γουβών Ηρακλείου Κρήτης. Δήμος Γουβών.

Υδρογεωλογική έρευνα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης. Δήμος Μοχού. 

1998 Υδρογεωλογική έρευνα για την εφαρμογή μεθόδου τεχνητού εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα των κροκαλοπαγών σχηματισμών Εμπάρου Κρήτης, Κοινότητα Εμπάρου.
1995

Υδρογεωλογική έρευνα του υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος Πατρών. Δήμος Πατρών.

Υδρογεωλογική έρευνα της περιοχής Καστελλίου Πεδιάδος Κρήτης. Αναπτυξιακός σύνδεσμος “Νότια Πεδιάδα”.

1993 Περιβαλλοντική έρευνα των λιμνών Αιτωλοακαρνανίας. ΥΠΕΧΩΔΕ.
1989

Υδρογεωλογική έρευνα των θερμoμεταλλικών πηγών Καϊάφα και Κυλλήνης. Ε.Ο.Τ.

Υδρογεωλογική έρευνα περιοχής Ξερόλακας Δήμου Πατρών. Δήμος Πατρών. 

 

Δημοσιεύσεις

 

 • Mandilaras, D., Lambrakis, N., Stamatis, G. (2008). The role of Bromide - Iodide to the salinization mapping of the aquifer of the Glafkos river basin (NW-Achaia, Greece) Intern. Journal Hydrol. Process, 22: 611-622.
 • Lambrakis, J. Ν., Stamatis, N. G. (2008). Contribution to the study of thermal waters of Greece. The thermal springs of Lesvos, chemical patterns and origin of thermal water. Intern. Journal Hydrol. Process, 22: 171-180.
 • Antonakos, A., Lambrakis, N. (2007). Development and testing of three hybrid methods for the assessment of aquifer vulnerability. Journal of Hydrology, 333: 288-304.
 • Stamatis, G., Lambrakis, N., Alexakis, D., Zaggana, E. (2006). Groundwater quality in Mesogea basin in eastern Attica (Greece). Intern. Journal Hydrol. Process, 20: 2802-2818.
 • Papatheodorou, G., Lambrakis, N., Panagopoulos, G. (2006). Application of multivariate statistical procedures to the hydrochemical study of a coastal aquifer: An example from Crete, Greece. Intern. Journal Hydrol. Processes, 21 (11): 1482-1495.
 • Panagopoulos, G., Lambrakis, N. (2006). The contribution of time series analysis to the study of the hydrodynamic characteristics of the karst systems: Application on two typical karst aquifers of Greece (Trifilia, Almyros Crete). Journal of Hydrology, 329: 368-376.
 • Panagopoulos, G., Antonakos, A., Lambrakis, N. (2006). Optimization of DRASTIC method for groundwater assessment, by the use of simple statistical methods and G.I.S. Hydrogeology Journal, 14: 894-911.
 • Petalas, C., Lambrakis, N. (2006). Simulation of intense salinization phenomena in coastal aquifers - the case of the coastal aquifers of Thrace. Journal of Hydrology, 324 (1-4), 51-64.
 • Papatheodorou, G., Demopoulou, G., Lambrakis, N. (2006). A long-term study of temporal hydrochemical data in a shallow lake using multivariate statistical techniques. Ecological modeling, 193: 759-776.
 • Petalas, C., Lambrakis, N., Zagana, E. (2006). Hydrochemistry of waters of volcanic rocks – The case of volcanosedimentary rocks of Thrace, Greece, Water, Air, and Soil Pollution, 169 (1-4): 375-394.
 • Lambrakis, N. (2006). Multicomponent heterovalent chromatography in aquifers: Modelling salinization and freshening phenomena in field conditions. Journal of Hydrology, 323 (1-4): 230-243.
 • Panagopoulos, G., Lambrakis, N., Katagas, C., Papoulis, D., Tsolis- Katagas, P. (2005). Water rock interaction induced by contaminated groundwater in a karst aquifer. Environmental Geology, 49: 300-313.
 • Lamprakis, N., Kallergis, G., (2005): Contribution to the study of Greek thermal sprigs. Hydrogeological and hydrochemical characteristics and origin of thermal waters, Hydrogeology Journal, 13 (3): 506-521.
 • Panagopoulos, G., Lambrakis, N., Tsolis- Katagas, P., Papoulis, D. (2004). Cation exchange processes and human activities in unconfined aquifers, Environmental Geology, 46: 542-552.
 • Lambrakis, N., Antonakos, A., Panagopoulos, G. (2004). The use of multicomponent statistical analysis in hydrogeological environmental research, Water Research, 38: 1862-1872.
 • N. Lambrakis, G. Kallergis (2001). “Reaction of subsurface coastal aquifers to climate and land use changes in Greece. Modeling of groundwater refreshening patterns under natural recharge conditions”. Journal of Hydrology, 245: 19-31.
 • Antonakos, N. Lambrakis (2000). “Hydrodynamic characteristics and nitrate propagation in Sparta aquifer”. Water Resources, 34 (16): 3977-3986.
 • N. Lambrakis, A.S. Andreou, P. Polydoropoulos, E. Georgopoulos and T. Bountis (2000). “Nonlinear analysis and forecasting of a brackish karstic spring”, Water Resources Research, 36 (4): 875-884.
 • N. Lambrakis, L. Tiniakos, K. Voudouris, G. Kallergis (2000). “Ηydrogeologische Untersuchungen auf der Insel Serifos: Beschaffenheit der granodioritischen Wasser” Steir. Beitrage zur Hydrogeologie, 51: 95-110, Graz.
 • A.S Andreou, N. J. Lambrakis, E. Georgopoulos, P. Polydoropoulos (1999). “Artificial Neural Network Modelling of the Rainfall and Spring Yield Series”, Proceedings of the XXIX Congress of IAH, Hydrogeology and Land Use Management, pp. 127-133, 6-10 September, Bratislava, Slovak Republic.
 • N. Lambrakis, P. Daskalaki (1999). “Environmental aspects and the exploitation of groundwater resources in Greece”, Proceedings of the XXIX Congress of IAH, Hydrogeology and Land Use Management, pp. 189-195, 6-10 September, Bratislava, Slovak Republic.
 • Ν. Λαμπράκης, Χρ. Πεταλάς, Ι. Διαμάντης, Γ. Καλλέργης (1999). Υδρογεωλογικές συνθήκες και ποιότητα των νερών των ηφαιστειακών πετρωμάτων της ευρύτερης περιοχής Σαππών, Θράκης. Πρακτικά 5ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, σελ. 205-216, 12-14 Νοεμβρίου, Λευκωσία, Κύπρος.
 • N. Lambrakis (1998). The impact of human activities in the Malia coastal area (Crete) on groundwater quality, Environmental Geology 36 (1-2): 87-92.
 • N. Lambrakis, G. Kallergis (1998). “Freshening under natural conditions of coastal aquifers polluted from sea water intrusion”. Proceedings of the Third International Conference on the Geology of the Eastern Mediterranean, 23-26 September, Nicosia, Cyprus, Hermes Printers pp 341-345.
 • N. Lambrakis, K. Voudouris, L. Tiniakos, G. Kallergis (1997). “Impacts of simultaneous action of drought and overpumping in the aquifer of Glafkos”, Environmental Geology 29 (3/4): 209-215.
 • K. Voudouris, N. Lambrakis, G. Papatheothorou, P. Daskalaki (1997). “An Application of Factor Analysis for the Study of the Hydrogeological Conditions in Plio-Pleistocene Aquifers of NW Achaia (NW Peloponnesus, Greece)’’. Mathematical Geology, 29 (1): 43-59.
 • G. Papatheodorou and N. Lambrakis (1997). “Trend surface analysis of Hydrochemical data. Case studies of Plio-Pleistocene Aquifers from N.W. Peloponnesus and Central Crete”, Proceedings of the Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology. pp 972-979, 22-27 September, Barcelona Spain.
 • N. Λαμπράκης, Νόκας-Ζωγράφος, Η., Καλλέργης, Γ. (1997). “Προβλήματα υφαλμύρινσης παράκτιων υδροφόρων λόγω κακής διαχείρισης τους. Παραδείγματα από Πελοπόννησο, Κρήτη και την Σύρο”. Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΔΥΠ, σελ. 199-205, 29-31 Μαΐου, Σύρος.
 • Γ. Καλλεργης, Ν. Λαμπράκης και Η. Νόκας-Ζωγράφος (1997). “Απαιτούμενος χρόνος για την απορρύπανση υφαλμυρισμένων υδροφόρων. Εφαρμογή σε υδροφόρους από την Πελοπόννησο, Κρήτη και Σύρο”. Πρακτικά 4ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου με έμφαση στα θέματα ποιότητας και μόλυνσης – ρύπανσης του υπόγειου και επιφανειακού νερού, σελ. 97- 103, 14-16 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
 • Ν. Λαμπράκης, Λ. Τηνιακός, Α. Λαζάρου και Γ. Καλλέργης. (1997). “Νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης υδροφόρων οριζόντων Πελοποννήσου”. Πρακτικά 4ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου με έμφαση στα θέματα ποιότητας και μόλυνσης – ρύπανσης του υπόγειου και επιφανειακού νερού. σελ. 163-178, 14–16 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
 • K. Voudouris, N. Lambrakis, L. Tiniakos (1994). “Fluctuation of water balance in Achaia (NW Peloponnesus, Greece) and impact on groundwater quality”, International Conference, Restoration and Protection of the environment II Proceedings, pp. 140-147, 24-26 August, Patras.
 • G. Kallergis, N. Lambrakis (1993). “Contribution a l'etude des sources thermominerales de Grece. Les sources de Kyllini par rapport au regimme hydrothermale de Peloponnese occidental”. Steirische Beitrage zur Hydrogeologie, 44: 207-220, Graz (In French).
 • G. Κallergis, N. Lambrakis (1992). “Contribution a l'etude des sources thermominerales de Grece. Les sources thermominerales de Kaiafa”. Hydrogeologie, 3: 127-136, (In French).
 • Γ. Καλλέργης, Γ. Κούκης, Ν. Λαμπράκης (1990). Υγειονομική ταφή απορριμμάτων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση του μελλοντικού σκουπιδότοπου της πόλης των Πατρών”. Δελτίο ΚΕΔΕ, 107-108: 95-108, Αθήνα.