Εργαστηριο

Υδρογεωλογίας

Όργανα χημείας

Ατομική Απορρόφηση

 
 
Για τον προσδιορισμό των μετάλλων το Εργαστήριο διαθέτει Ατομική Απορρόφηση εξοπλισμένη με φούρνο γραφίτη.(AVANTA P, GBC)
 

ICP-MS

 
 
Η συσκευή πλάσματος συζευγμένου με φασματογράφο μάζας χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο για τον προσδιορισμό ιχνοστοιχείων, ισοτόπων και σπανίων γαιών(ELAN 6100, PERKIN ELMER)
 

Φασματοφωτόμετρο

 
 
Για τον προσδιορισμό ιόντων όπως τα ΝΟ3-, ΝΟ2-, PO43- κ.ά, τη μέθοδο της φασματοφωτομετρίας μοριακής απορρόφησης.(DR2000, DR4000, HACH)
 

Εμανόμετρο

 
 
Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας του νερού σε Ραδόνιο (220Rn/222Rn ) το οποίο υπάρχει σε νερά θερμομεταλλικών πηγών.(RTM 2000, SARAD).
 

IR-MS

 
 
Η συσκευή φασματογράφου μάζας χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο για τον προσδιορισμό ισοτόπων οξυγόνου και δευτερίου. (DELTA PLUS, FINNIGAN)
 

Φορητά Όργανα

 
 
Το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας διαθέτει μεγάλο αριθμό φορητών συσκευών μέτρησης των φυσικοχημικών παραμέτρων των νερών όπως φορητά pHμετρα, αγωγιμόμετρα, όργανα για την μέτρηση της θερμοκρασίας, του διαλελυμένου οξυγόνου, του δυναμικού οξειδοαναγωγής, και άλλων παραμέτρων όπως τα νιτρικά ιόντα η αμμωνία κ.ά.
 

Όργανα μόνιμης εγκατάστασης

Σταθμηγράφοι

 
 
Χρησιμοποιούνται για την συνεχή καταγραφή της στάθμης του νερού των ποταμών που είναι απαραίτητη στον υπολογισμό της παροχής. Εκτός των μηχανικών οργάνων το Εργαστήριο διαθέτει τελευταίου τύπου ηλεκτρονικά όργανα με ρυθμιζόμενο χρονικό βήμα καταγραφής και πολύ μεγάλη χωρητικότητα δεδομένων.(Thalimedes, Orpheus mini,OTT)
 

Όργανα αυτόματης καταγραφής φυσικοχημικών παραμέτρων σε γεωτρήσεις

 
 
Είναι ηλεκτρονικά, έχουν την δυνατότητα καταγραφής και τηλεμετάδοσης των συλλεγέντων στοιχείων και διαθέτουν αισθητήρες για τον προσδιορισμό της στάθμης του νερού των γεωτρήσεων, του pH, του δυναμικού οξειδοαναγωγής, του διαλελυμένου οξυγόνου, της θερμοκρασίας και της αγωγιμότητας του νερού. (KLL, SEBA)
 

Αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί

 
 
Το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας διαθέτει δύο αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς για την συλλογή και καταγραφή των βροχοπτώσεων, της θερμοκρασίας του αέρα και του εδάφους, της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου, της ατμοσφαιρικής υγρασίας και της ηλιοφάνειας.(Maws, VAISALA)
 

Φορητά Όργανα

Μηλίσκοι

 
 
Για την μέτρηση της ταχύτητας του νερού σε ποτάμια που είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό της παροχής το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας διαθέτει διάφορους τύπους μηχανικών μυλίσκων για μικρές και για μεγάλες παροχές.(C2, C31, ,SEBA) Επίσης διαθέτει ηλεκτρονικά όργανα για την μέτρηση ταχυτήτων μεταξύ 0.025 και 10 m/sec η λειτουργία των οποίων βασίζεται στον ηλεκτρομαγνητισμό.(EMS, DELFT)
 

Φορητά σταθμήμετρα

 
 
Για τη μέτρηση της στάθμης του νερού σε γεωτρήσεις και σε βάθη μέχρι 300 μέτρων, το Εργαστήριο διαθέτει ηλεκτρονικά σταθμήμετρα διαφόρων τύπων. Εξ’ αυτών ορισμένα έχουν την δυνατότητα προσδιορισμού και μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο εκτός της στάθμης και παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η αγωγιμότητα, το δυναμικό οξειδοαναγωγής και το pH του νερού.(KLLQ, SEBA)
 


Πέρα από τις παραπάνω συσκευές που απαρτίζουν τον βασικό εξοπλισμό, πολλές άλλες συσκευές όπως, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εξειδικευμένα προγράμματα GIS, προσομοίωσης της ροής των υπόγειων νερών, υδροχημείας, βοηθητικές συσκευές όπως GPS, εμβαδόμετρα, βαρόμετρα κ.ά περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας.